logo PAWIS
 
 
 

polityka prywatności


Polityka ODO

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UPRAWNIENIACH OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) przekazujemy informacje w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie państwa danych osobowych, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu w związku z RODO praw.

Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest Irena Gabara prowadząca działalność PAWIS Z.P.H siedzibą w Łodzi, przy ul. Starorudzkiej 12 (NIP: 729 010 13 44), zwana dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO)

W jakim celu i zakresie są przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane są przetwarzane w niezbędnym zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów realizacji umowy, lub kontaktu w celu nawiązania współpracy, prowadzenia analiz dotyczących sprzedaży naszych towarów i usług, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji, rozliczeń finansowych w tym wystawienia dokumentów księgowych, a także wykonania innych ciążących obowiązków prawnych.

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych?
Dane przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy. W przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wycofania Państwa zgody. Jeżeli dane przetwarzane są w wyniku złożenia oferty lub innego kontaktu zmierzającego do nawiązania współpracy, oraz dane przetwarzane w celu tworzenia wewnętrznych analiz firmy będą przetwarzane do czasu zgłoszenia Państwa sprzeciwu.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane?
Przekazujemy Państwa dane innym administratorom danych osobowych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki), podmiotom świadczącym usługi księgowe, sądom i urzędom. Dane przekazywane są w jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, złożenia oferty, obsługi reklamacji, rozliczeń finansowych, czy wykonania innych ciążących obowiązków prawnych.

Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne?
PAWIS Z.P.H. posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa. Dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie komputerowym, co gwarantuje ochronę przed niekontrolowanym dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników firmy PAWIS.

Jakie są Państwa uprawnienia wobec przetwarzania przez PAWIS Z.P.H. Irena Gabara danych osobowych?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach marketingowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Z tym, że wniosek o usunięcie danych może być równoznaczny z niemożnością wykonania umowy, koniecznością wycofania oferty współpracy. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), chyba że będzie to konieczne dla realizacji zawartej umowy.

Z kim można się skontaktować, aby skierować wniosek, prośbę lub zapytanie o przetwarzaniu danych osobowych?
Z Administratorem Państwa danych osobowych PAWIS Z.P.H. Irena Gabara, można się skontaktować pisemnie na adres PAWIS, 93-349 Łódź, ul. Czerwcowa 22, bądź mailowo na adres: pawis@pawis.com.pl lub telefonicznie 42-684-75-36Polityka cookis

Witryna www.pawis.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies tworzonych przez Google Analytics.

Operatorem witryny www.pawis.com.pl jest Zakład Produkcyjno Handlowy PAWIS z siedzibą w Łodzi ul. Starorudzka 12

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególnoœci pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych przy użyciu usługi Google Analytics udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).
Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do śledzenia działań Użytkowników witryny, takich jak: czas rozpoczęcia i trwania bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Google Analytics wykorzystuje adres IP urządzenia Użytkownika w celu geolokalizacji czyli określenia przybliżonego miejsca łączenia się Użytkownika z internetem. Google na podstawie tych danych tworzy raporty dla operatora witryny.
Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Google może przekazywać informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Więcej na stronie Google Analytics oraz w polityce przywatności firmy google.

Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących zapisywania i wykorzystywania plików cookies ustawiając odpowiednie parametry w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te można zmienić tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies czy też być informowanym o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookies i ich ustawień dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Korzystanie z witryny www.pawis.com.pl bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookies „ciasteczek” oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies (zapisywane i odczytywanie z pamięci urządzenia końcowego) zgodnie z ustawieniami wykorzystywanej przeglądarki.

 
 
cookiestuuuuuuuuuuuuuuu < ! -- css3 - mediaqueries . js for IE less than 9 -- > < ! -- [ if lt IE 9 ] > < ! [ endif ] -- >